XIX MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM KODÁLYOWSKIE

AKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH
POD AUSPICJAMI MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA KODÁLYOWSKIEGO
KATOWICE 10-17 SIERPNIA 2009


Official site of the 19th INTERNATIONAL KODÁLY SYMPOSIUM

THE KAROL SZYMANOWSKI ACADEMY OF MUSIC IN KATOWICE,POLAND
UNDER THE AUSPICES OF THE INTERNATIONAL KODÁLY SOCIETY
KATOWICE AUGUST 10-17, 2009